Anbi

Statutaire naam : Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds - Oldambt  
ook genoemd:  ISF-Oldambt
RISN of fiscaal nummer: 856963446
Financiële verantwoording : 

Jaarrekening  2018 
Jaarrekening 2019 
Jaarrekening 2020

Jaarreke ning 2021
 Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023

Beleidsplan : Beleidsplan 2021-2025  
Telefoonnummer: 06-39 25 4879
Website: https://www.isf-oldambt.nl
Algemeen mailadres: info@isf-oldambt.nl
Doelstelling statuut:
De Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.
 
Bestuurssamenstelling:

S.T.T. Hut - voorzitter
J.J. Bosch-Boer - secretaris
J. Mulder - penningmeester
B. Folkers - bestuurslid

 

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen loon of vacatiegeld wel worden onkosten vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten ten dienste van de stichting.

 

 
 

Contact

Stichting ISF-Oldambt
Postbus 5
9679 ZG Scheemda

06-39 25 4879

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode