Welkom bij het "Interkerkelijk Sociaal Fonds - Oldambt" (ISF)

 

Wat is het ISF?

 • Het ISF-Oldambt is een samenwerkingsverband van tien Oldambtse geloofsgemeenschappen (9 kerken ), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF is sinds 30 november 2016 een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid en heeft vanwege haar doelstelling ook volledige ANBI-status, zodat giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting. 
 • De financiële middelen komen vanuit donaties, fondsen en de aangesloten geloofsgemeenschappen.
 • De werkzaamheden van het ISF worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers.
 • Het ISF moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp.
 • In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISF kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

De Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

Wie kan zich bij het ISF melden?

Enkele voorbeelden van mensen die wij kunnen helpen, zijn:

 • Mensen die plotseling tijdelijk, geen (of te weinig) inkomen/uitkering ontvangen
 • Mensen die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten
 • Mensen zonder identiteitsbewijs
 • Mensen die tijdelijk geen onderdak hebben
 • Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben

Bij welke zaken kan het ISF zoal hulp bieden?

 • (dreigende) huisuitzetting,
 • (dreigende) energieafsluiting,
 • dakloosheid,
 • identiteitspapieren, die verloren zijn gegaan
 • geldnood door persoonlijke (familie) omstandigheden,
 • het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties,
 • het ontbreken van leefgeld voor de eerste levensbehoeftes (eten, drinken, kleding en onderdak),
 • in incidentele gevallen begeleiding bij het beheren van het persoonlijke budget.

Wilt u meewerken met het ISF, kijk dan onder het tabblad Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van :

                        

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.
Website: www.kansfonds.nl

 

Ds. Ader Stichting
De Ds. Aderstichting is ontstaan uit de wens van Ds. B.J. Ader (1909-1944) het kerkelijk werk in Drieborg (Oost-Groningen) en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien, o.a. door het bouwen van een verenigingsgebouw. Daartoe is in 1948 de Stichting opgericht op initiatief van mevrouw J. A. Ader-Appels.
Website:  https://dsaderstichting.nl/nl/

Actueel

<< 1 | 2

Contact

Stichting ISF-Oldambt
Postbus 5
9679 ZG Scheemda

06-39 25 4879

Enquête

Vindt u onze nieuwe web leuk?

Totaal stemmen: 6645

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode