Oldambt geeft warmte         

Een actie van verbondenheid vanuit de kerken in Oldambt


Uitgangspunten
Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van deze mensen woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of geen ruimte om een stijging van de vaste lasten en duurdere dagelijkse boodschappen op te vangen. Ook met de compensatie door de overheid via de energiebelasting die alle huishoudens ontvangen, zijn zij niet uit de problemen.

 Visie:
In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Dat mensen die het goed hebben delen met wie het moeilijk heeft. Delen verrijkt zowel gever als ontvanger. Daarom organiseren we een actie van verbondenheid.

Doel:
Huishoudens in Oldambt die het financieel moeilijk hebben kunnen vanwege energiearmoede een bijdrage per woonadres ontvangen als tegemoetkoming, in de vorm van boodschappenbonnen. Zo pogen kerken te voorkomen dat mensen letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan.

Organisatie:
Oldambt kent het ISF-Oldambt (ISF) als samenwerkingsverband van kerken (met Anbi-status) om mensen die in de knel komen te helpen. Kerken die ISF dragen en hulp organisatie in het Oldambt, werken ook mee aan de uitvoering van deze specifieke actie om vanuit ISF de solidariteitsactie te organiseren met de naam ‘Oldambt geeft warmte’. De kosten van de organisatie van de actie worden betaald door de participerende kerken. De giften van bijvoorbeeld het Kansfondsen bijdragende ondernemers komen 100% ten goede aan de ontvangers. Dit wordt ook zo gecommuniceerd.

Randvoorwaarden:
Over de actie is afstemming met de gemeente Oldambt (Beleidsregels Gemeente Oldambt ). Huishoudens die een gift ontvangen, komen niet in de problemen als zij onder de participatiewet vallen of in een schuldsaneringstraject zitten. Een gift middels boodschappenbonnen is een gift in natura. Het voorkomt ook dat mensen met dit extra bedrag een impulsaankoop doen.

Garantstelling
Om van een succesvolle actie te spreken willen we minstens 5% van de huishoudens die in problemen komen, bereiken met een gift van minimaal 100 euro. In Oldambt betekent dat een gewenst inzamelbedrag van minstens € 80.000,-, streefbedrag is € 120.000,-. We vragen aan Ondernemers en deelnemende kerken indien nodig extra bij te dragen, zodat de actie sowieso succesvol wordt.

Wie willen we bereiken:

 • Huishoudens in de gemeente Oldambt die:
  zelf een energierekening betalen met een eigen energie aansluiting.
 • Kamerbewoners die geen eigen energie aansluiting hebben maar wel door de energiekosten een aantoonbare hogere huur moeten betalen.
 • Ouderen die alleen van een AOW met een klein aanvullend pensioen, een eigen energie aansluiting hebben, en moeten rondkomen van een aantoonbaar inkomen onder de grens van:
  • Alleenstaand en gepensioneerd maximaal                             € 1.477   of
  • Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd maximaal           € 2.110
   (netto inkomen) zitten.

Een deel van de doelgroep is bekend bij hulporganisaties, een deel niet. Die laatste groep willen we net zo goed in de gelegenheid stellen een bijdrage te ontvangen. Zij kunnen die zelf aanvragen.


 

Huishoudens komen in aanmerking (tot bereiken van maximaal budget) voor een bijdrage als ze:

 • Aangedragen worden door:
 • de Voedselbank, het Leger des Heils (doelgroep voedselpakketten), Schuldhulpmaatje, Humanitas, het ISF,  vroegsignalering gemeente STAP;
 • Zelf een aanvraag doen als ze:

leven van een inkomen van maximaal 130% van het bestaansminimum (mogelijkheid van digitale aanvraag met overleggen van loonstroken van het huishouden (ingevoegd als bijlagen)

 • Zelf een aanvraag doen als ze: een hoger inkomen hebben dan 130% van het bestaansminimum maar door schuldenproblematiek (loonbeslag of aflossingen) aantoonbaar door de hogere energieprijzen in financiële problemen komen. We adviseren hierbij hulp te zoeken via Schuldhulpmaatje, Humanitas, Leger des Heils , Sociaal werk Oldambt, Voedselbank Oldambt of vroegsignalering gemeente- STAP.

Uitvoering:

Samenwerking met organisaties / instanties

 • Bovengenoemde organisaties en andere organisaties (zoals Schuldhulpmaatje,  Humanitas e.d.) vragen of zij willen meewerken en hun cliënten hierop willen wijzen en met hen een aanmeldformulier willen invullen, of tenminste willen doorverwijzen.
 • Aanvullende organisaties vragen in hun netwerk te wijzen op de mogelijkheid een aanvraag te doen (of evt. de aanvraag namens burgers aan te vragen als ze onder de norm vallen).

Formulieren 

 • Aanmeldformulier voor Voedselbank, Leger des Heils, ISF, Schuldhulpmaatje, Humanitas en vroegsignalering gemeente STAP
 • Aanvraagformulier voor mensen met hoger inkomen dan 130% netto minimum-inkomen deze krijgen dat via mail toegestuurd. 

Administratie:

In een register worden alle ontvangers van een bijdrage geregistreerd. Dit om misbruikte voorkomen. Gegevens nodig zijn: in ieder geval: voorletters, achternaam, straat en huisnummer van het huishouden (volwassenen). Bij iedere aanmelding moet aangekruist worden van welke supermarkt mensen boodschappenbonnen willen ontvangen.

Uitkering van geld in natura

 • Cadeau bonnen 4 of maximaal 5 stuks á € 50,= per stuk. We bieden tegoedbonnen voor boodschappen aan van supermarkten Jumbo, Plus, Coöp en Hema;

 

 

Contact gegevens:

ISF-Oldambt, Postbus 5, 9679 ZG Scheemda Telefoon: 06-25 49 50 62

Website : www.isf-oldambt.nl
Email: oldambtgeeftwarmte@gmail.com

    Hebt u niets te vragen dan kunt u ons ook dragen.

    Een donatie wordt zeer op prijs gesteld.
     U kunt en bedrag overmaken op bankrekening
     NL 87 RABO 0314 5916 05 tnv ISF Oldambt.
     Of
     Donatie Oldambtgeeftwarmte via ISF-Oldambt.
     Gebruik de Camera App op je telefoon.
     De QR-code is geldig tot 24 februari 2025.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

    


Contact

Stichting ISF-Oldambt
Postbus 5
9679 ZG Scheemda

06-39 25 4879

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode