Welkom bij het "Interkerkelijk Sociaal Fonds - Oldambt" (ISFO)

 

Wat is het ISFO?

 • Het ISFO is een samenwerkingsverband van tien Oldambtse geloofsgemeenschappen (9 kerken ), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF is sinds 30 november 2016 een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid en heeft vanwege haar doelstelling ook volledige ANBI-status, zodat giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting. (deze anbi status zal z.s.m. worden aangevraagd na de oprichting)
 • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze geloofsgemeenschappen.
 • De werkzaamheden van het ISFO worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers.
 • Het ISFO moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp.
 • In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISFO kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

De Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

Wie kan zich bij het ISFO melden?

Enkele voorbeelden van mensen die wij kunnen helpen, zijn:

 • Mensen die plotseling tijdelijk, geen (of te weinig) inkomen/uitkering ontvangen
 • Mensen die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten
 • Mensen zonder identiteitsbewijs
 • Mensen die tijdelijk geen onderdak hebben
 • Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben

Bij welke zaken kan het ISFO zoal hulp bieden?

 • (dreigende) huisuitzetting,
 • (dreigende) energieafsluiting,
 • dakloosheid,
 • identiteitspapieren, die verloren zijn gegaan
 • geldnood door persoonlijke (familie) omstandigheden,
 • het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties,
 • het ontbreken van leefgeld voor de eerste levensbehoeftes (eten, drinken, kleding en onderdak),
 • in incidentele gevallen begeleiding bij het beheren van het persoonlijke budget.

Wilt u meewerken met het ISFO, kijk dan onder het tabblad Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van :

 

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.
Website: www.kansfonds.nl

 

 

Actueel

 • 01-05-2018 15:48

  Jaarrekening

  Jaarrekening gepucliceerd verlengd boekjaar 30-11-2016 tot en met  31-12-2017

 • 01-05-2018 15:47

  Privacy Statement

  Onlangs privacy statement ISF-Oldambt toegevoegd  

 • 17-05-2017 16:21

  Subsidie van Kansfonds

  Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand...

 • 16-03-2016 20:05

  Terugkoppeling

  Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze diensten? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op ...

 • 16-03-2016 20:04

  Welkom bij onze nieuwe webpresentatie

  Welkom op onze nieuwe website. Hier kunt u een compleet overzicht van onze lopende acties en...

Contact

Stichting ISF-Oldambt
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda

06-39 25 4879

Enquête

Vindt u onze nieuwe web leuk?

Totaal stemmen: 46

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode